ЗАПИСВАНЕ

Дейностите в Центъра са БЕЗПЛАТНИ и са предназначени за деца /в предучилищна подготвителна група/ и ученици, записани и посещаващи училища на територията на Община Оряхово.

Участието на деца и ученици в дейностите и формите на ЦПЛР – ОДК – Оряхово става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, което може да изтеглите тук или да получите на хартиен носител нас на адрес: ул. „Летнишка“№8.