16 ноември – Ден на толерантността

Публикувано admin на

Толерантност – една топла усмивка, една подадена ръка, един по-хубав свят…Да сме толерантни, но не само за един ден -това си пожелаха децата Сборна ресурсна група в ОУ “Хр. Ботев” с. Остров, към ЦПЛР-ОДК “Л. Живкова” гр. Оряхово.