Откриване на учебната година

Публикувано admin на

Откриване на учебната година в ОУ “Христо Ботев” с. Остров- сборна ресурсна група към ОДК- ЦПЛР”Людмила Живкова” гр.Оряхово