“Неформалното общуване като форма за генериране на идеи за оптимизиране дейността на ЦПЛР” – работна среща между екипите на ЦПЛР – ОДК Мездра и ЦПЛР-ОДК Оряхово.

Публикувано admin на

+5