Начало

Новини

Добре дошли в Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс "Людмила Живкова"

Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс”Людмила Живкова” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, която осъществява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Оряхово. Тук, в ЦПЛР-ОДК предлагаме дейности за развитие на интересите, способностите и изявата им в направленията: “Наука и технологии” и “Изкуства”.