Летописна книга

Назад във времето

 Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс „Людмила Живкова”  като наследник на бившия Районен Пионерски Дом  води началото си  още далечната учебна 1955-1956 година.

  Тогава няколко ентусиасти  са извикани  Борис Бенкин и Кузман Кузманов и така се създава  Пионерския дом.

В летописната книга четем : „20 август 1955г. – Градът е  радостно оживен.Всички граждани приветстват новата придобивка за децата района – Пионерски дом. Назначават се отдел „Просвета  – околийски народен съвет за работници в дома следните другари : Василка  В. Руневска – директор, Симеон М. Монов, Иванка Т. Рашкова,Стоянка  С. Вълчанова, Тошо Р. Николов.

 Условията са лоши за работа. Първият Педагогически съвет се провежда в училище „П. Спасич” по липса на самостоятелна сграда.”

  Следващата учебна година за директор е назначен Цветан Алексиев. Разширява се екипа, дейността и… успехите и наградите не закъсняват. Особено внимание се обръща на туристическата дейност. Още 1958г., 25-ма пионери участват в Националния поход Козлодуй – Околчица „. Всяка следваща година те покоряват по един връх.

Създава се кръжок по корабомоделизъм с ръководител Вълка Монова , танцов състав с ръководител Петко Брагарушев , Детски хор „Дунавски вълни с ръководител Янка Ангелова ,школа по Изобразително изкуство с ръководител Евгени Тодоров

  Прелиствайки летописната книга стигаме до 1975 година,  когато пионерите Оряхово получават своя сграда./ същата ,в която се помещава и днес ЦПЛР- ОДК / „От учебната 1975 -1976 година пионерите в Оряхово имат нова сграда- просторна ,светла ,слънчева.

В чест на своята 20-та годишнина пионерите подготвят и се представят с оперетката „Русалка „ с участието на Юрдинка Кънева под ръководството на Тодорка Дичкова и Борис Икономов”

   Разширяват се и кръжочните форми – битова група с ръководител Цанко Цачев ,клуб Шах с ръководител Енчо Димитров , художествен състав  Кукловодство с ръководител Малина Велчева

   В чест на своята 25 –та годишнина  пионерският актив се среща с  с бивши работници на дома /Среща на миналото с настоящето/ , засаждат се  25 брезички. Годишнината е и  повода  пионерите РПД „Лазар Драйчев „гр. Оряхово  да получат  ЦК на ДКМС Диплом за добра дейност. А дейността наистина е богата , призовите места, завоювани нашите пионери много : І място  на окръжния преглед на маршовата стъпка и песен , Отборът по шахмат младша възраст в състав Васил Маринов ,Евелина Дикова ,Любомир Енчев и Николай Георгиев стават републикански първенци.  От Международния лагер „Г. Димитров „ – Кранево се завръщат с купа и пет златни медала.Това спортно събитие е отразено и в съветското списание „Шахмат „ , Христинка Цонева става  окръжен първенец  и отлично представя нашия град на националния рецитал «Искри септемврийски пламък» в гр. Силистра , Златни значки за  състава за художествено слово с р-л Пенка Цолова като  носители на индивидуални златни значки  стават Емилия Маринчева, Силвия Петрова, Денис Шикова, Красимир Светославов, Кукленият театър с р-л Малина Велчева ,Танцовият състав с р-л Юмер Юмеров, І място  на районното състезание „Футболна смяна 88”, Награди от  Двореца на пионерите  в град  Шостка  за  Ива Цонева ,Ранка Владимирова ,Ивайло Любенов ,Свилен Георгиев ,Емилия Маринчева ,Мария Радославова,Габриела Дикова ,Албена Сашева

  През 1990г. Районен Пионерски Дом става Център за работа с деца

  От   29.06.1994г./бр. 56 „Държавен вестник” Центровете за работа с деца се трансформират в Общински детски комплекс.

 На проведено редовно заседание  Общински съвет –гр. Оряхово на 14.06.2004г. с решение № 100, ОДК се именува „Людмила Живкова „

  От 1-ви август 2016г. по силата на Закон за предучилищното и училищното образование пред Общински детски комплекс се прибавя Център за подкрепа за личностно развитие и така 65-тата си годишнина отбелязваме  като Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс „Людмила Живкова” / ЦПЛР-ОДК „Л.Живкова/.

  ЦПЛР- ОДК е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси, способности, компетентности и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

  От учебната 2017-2018г. ЦПЛР-ОДК осъществява и ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

   Обобщавайки информацията последните страници на летописната книга става ясно, че  ЦПЛР-ОДК разполага със самостоятелна сграда и МТБ, позволяваща нормално протичане на учебната дейност. За личностното развитие на подрастващите се грижи високо квалифициран и мотивиран педагогически екип. Осъществява се добро взаимодействие с  детските градини ,училищата и читалища  на територията на община Оряхово. Общинското ръководство и кметствата са ангажирани с проблемите на ЦПЛР- ОДК. Интеграцията на децата малцинствата е факт.

  През изминалите учебни години  хиляди деца и ученици Община Оряхово под умелото ръководство на стотици учители и ръководители на отделните дейности не само активно участват в културния календар на общината, но и успешно покоряват регионални, национални и международни сцени и разнасят славата на Оряхово.

 Днес колективът на  ЦПЛР-ОДК стъпва на традициите, създавани, пазени и развивани в годините назад и съобразявайки се със съвременните желания и интереси на децата и учениците се стремим да им дадем вяра в собствените сили и възможности, и криле, за да осъществят мечтите си.