История

Из „Летописната книга“

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс „Людмила Живкова” като наследник на бившия Районен Пионерски Дом води началото си още далечната учебна 1955-1956 година. Тогава няколко ентусиасти са извикани Борис Бенкин и Кузман Кузманов и така се създава Пионерския дом.

В летописната книга четем : „20 август 1955г. – Градът е радостно оживен. Всички граждани приветстват новата придобивка за децата района – Пионерски дом. Назначават се отдел „Просвета – околийски народен съвет за работници в дома следните другари : Василка В. Руневска – директор, Симеон М. Монов, Иванка Т. Рашкова,Стоянка С. Вълчанова, Тошо Р. Николов. Условията са лоши за работа. Първият Педагогически съвет се провежда в училище „П. Спасич” по липса на самостоятелна сграда.”

Следващата учебна година за директор е назначен Цветан Алексиев. Разширява се екипа, дейността и успехите, а също и наградите не закъсняват.

Прелиствайки летописната книга стигаме до 1975 година, когато пионерите Оряхово получават своя сграда./ същата ,в която се помещава и днес ЦПЛР- ОДК / „От учебната 1975 -1976 година пионерите в Оряхово имат нова сграда- просторна ,светла ,слънчева.“

В чест на своята 20-та годишнина пионерите подготвят и се представят с оперетката „Русалка „ с участието на Юрдинка Кънева под ръководството на Тодорка Дичкова и Борис Икономов”.

В чест на своята 25 –та годишнина пионерският актив се среща с бивши работници на дома /Среща на миналото с настоящето/ , засаждат се 25 брезички. Годишнината е и повода пионерите РПД „Лазар Драйчев „гр. Оряхово да получат ЦК на ДКМС Диплом за добра дейност.

През 1990г. Районен Пионерски Дом става Център за работа с деца.

От 29.06.1994г./бр. 56 „Държавен вестник” Центровете за работа с деца се трансформират в Общински детски комплекс.

На проведено редовно заседание Общински съвет –гр. Оряхово на 14.06.2004г. с решение № 100, ОДК се именува „Людмила Живкова “.

От 1-ви август 2016г. по силата на Закон за предучилищното и училищното образование пред Общински детски комплекс се прибавя Център за подкрепа за личностно развитие и така 65-тата си годишнина отбелязваме като Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс „Людмила Живкова” / ЦПЛР-ОДК „Л.Живкова/.

ЦПЛР- ОДК е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси, способности, компетентности и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

От учебната 2017-2018г. ЦПЛР-ОДК осъществява и ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

Обобщавайки информацията последните страници на летописната книга става ясно, че ЦПЛР-ОДК разполага със самостоятелна сграда и МТБ, позволяваща нормално протичане на учебната дейност. За личностното развитие на подрастващите се грижи високо квалифициран и мотивиран педагогически екип. Осъществява се добро взаимодействие с детските градини ,училищата и читалища на територията на община Оряхово. Общинското ръководство и кметствата са ангажирани с проблемите на ЦПЛР- ОДК. Интеграцията на децата малцинствата е факт.

През изминалите учебни години хиляди деца и ученици Община Оряхово под умелото ръководство на стотици учители и ръководители на отделните дейности не само активно участват в културния календар на общината, но и успешно покоряват регионални, национални и международни сцени и разнасят славата на Оряхово.

Днес колективът на ЦПЛР-ОДК стъпва на традициите, създавани, пазени и развивани в годините назад и съобразявайки се със съвременните желания и интереси на децата и учениците се стремим да им дадем вяра в собствените сили и възможности, и криле, за да осъществят мечтите си.

Учебната 2020-2021 година е 65 –та в историята на организираната извънучилищна дейност. Тя е празнична за всички, но особено специална е за Младежкия духов оркестър, който като наследник на великия Дико Илиев, ще отбележи своята 5-та годишнина. Специална е учебната година и за театралните състави, които като наследници на актьорското майсторство на н.а. Андрей Чапразов, ще отбележат 45 години организирана извънучилищна театрална дейност. Ще се отбележат също и 45 години за клуб „Шах“.